23 d’agost 2009

Publicat a la revista El Nou Pinetell
Publicado en la revista El Nou Pinetell