03 de maig 2010

L'amic Paco Ermengol i jo vam acompanyar la Secretaria General del la UGT Terres de Lleida, Rosa Palau, en la presentació de la campanya "Les 10 mentides de la crisi" impulsada pel sindicat. La campanya es composa de 10 dibuixos fets per dibuixants de El Jueves on expliquen diferents aspectes de la situació actual.
El amigo Paco Ermengol y yo acompañamos a la Secretaría General del la UGT Terres de Lleida, Rosa Palau, en la presentación de la campaña "Las 10 mentiras de la crisis" impulsada por el sindicato. La campaña se compone de 10 dibujos hechos por dibujantes de El Jueves donde explican diferentes aspectos de la situación actual.