01 de juliol 2008

La Marçalada. Publicat al diari La Mañana el dia 1 de juliol de 2008
TITULAR: El preu dels pisos s’abaixa a Lleida un 1’1%
La Marçalada. Publicado en el diario La Mañana el dia 1 de julio de 2008
TITULAR: El precio de los pisos baja un 1'1% en Lleida
-¡Baja el precio de los pisos!
EURIBOR

Cap comentari: