02 de juliol 2008

La Marçalada. Publicat al diari La Mañana el dia 2 de juliol de 2008
TITULAR: Tresserras recorda que la llei ampara la unitat del Diocesà
La Marçalada. Publicado en el diario La Mañana el dia 2 de julio de 2008
TITULAR: Tresserras recuerda que la ley ampara la unidad del Diocesano

Cap comentari: