26 de febrer 2008

Els Farrús. Publicat al diari La Mañana el dia 26 de febrer de 2008
Els Farrús. Publicado en el diario La Mañana el dia 26 de febrero de 2008
-¿No dices que el Pressing Catch no és educativo, que todo és una comedia,...
-... que és un rollo? ¡Entonces, qué haces mirandolo!
-¡No és Pressing Catch...
-... és el debate electoral y és verdad, no és educativo, és una comedia y un rollo!

Cap comentari: