25 de febrer 2008

La Marçalada. Publicat al diari La Mañana el dia 25 de febrer de 2008
TITULAR: ETA posa una bomba-trampa a Bilbao sense causar víctimes
La Marçalada. Publicado en el diario La Mañana el dia 25 de febrero de 2008
TITULAR: ETA coloca una bomba-trampa en Bilbao sin causar víctimas

Cap comentari: