24 de febrer 2008

La Marçalada. Publicat al diari La Mañana el dia 24 de febrer de 2008
La Marçalada. Publicado en el diario La Mañana el dia 24 de febrero de 2008