01 de març 2008

La Marçalada. Publicat al diari La Mañana el dia 1 de març de 2008
TITULAR: Es presenta el Retaule de les Meravelles al Museu de Lleida
LaMarçalada. Publicado en el diario La Mañana el dia 1 de marzo de 2008
TITULAR: Se presenta el Retablo de las Maravillas en el Museu de Lleida

Cap comentari: