28 de març 2008

La Marçalada. Publicat al diari La Mañana el dia 28 de març de 2008
TITULAR: Ecologistes de França protegeixen l’osa Hvla d’atacs de pagesos
La Marçalada. Publicado en el diario La Mañana el dia 28 de marzo de 2008
TITULAR: Ecologistas de Francia protegen la osa Hvla de ataques de campesinos