07 de març 2008

La Marçalada. Publicat al diari La Mañana el dia 7 de març de 2008
TITULAR: Avui acaba la campanya electoral
La Marçalada. Publicado en el diario La Mañana el dia 7 de marzo de 2008
TITULAR: Hoy se acaba la campaña electoral

-¡Hey, un indeciso!
-VÓTAME...VÓTAME... VÓTAME...