18 de maig 2008

Els Farrús. Publicat al diari La Mañana el dia 18 de maig de 2008
Els Farrús. Publicado en el diario La Mañana
el dia 18 de mayo de 2008
-¿Estos gemidos? ¡Están mirando una película porno!
-¡NOOO! Treinta a quince
-¡Fiuw!... ¡Es tenis femenino!

Cap comentari: