16 de maig 2008

La Marçalada. Publicat al diari La Mañana el dia 16 de maig de 2008
TITULAR: El Govern revisarà el decret de sequera
La Marçalada. Publicado en el diario La Mañana el dia 16 de mayo de 2008

TITULAR: El Gobierno revisará el decreto de sequia

- ¡Qué extraño, no sale agua!

Cap comentari: