26 de setembre 2008

Els Farrús. Publicat al diari La Mañana el dia 26 de setembre de 2008
Els Farrús. Publicado en el diario La Mañana
el dia 26 de septiembre de 2008
-¿Tu crees que estoy envejeciendo?
-Depende
-¿Depende? ¿Como que depende? ¿Depende de qué?
-¡De si te miro la cara o la coronilla!
-¡Ostras!

Cap comentari: