08 de setembre 2008

La Marçalada. Publicat al diari La Mañana el dia 8 de setembre de 2008
TITULAR: Els ajuntaments demanen més capacitat d’endeutament
La Marçalada. Publicado en el diario La Mañana el dia 8 de septiembre de 2008
TITULAR: Los ayuntamientos piden más capacidad para endeudarse

Cap comentari: