23 de setembre 2008

La Marçalada. Publicat al diari La Mañana el dia 23 de setembre de 2008
TITULAR: Ofensiva d’ETA després de la il·legalització del seu entorn
La Marçalada. Publicado en el diario La Mañana el dia 23 de septiembre de 2008
TITULAR: Ofensiva de ETA después de la ilegalitzación de su entorno

Cap comentari: