10 de setembre 2008

La Marçalada. Publicat al diari La Mañana el dia 10 de setembre de 2008
TITULAR: Solbes admet que hi ha possibilitat de recessió
La Marçalada. Publicado en el diario La Mañana el dia 10 de septiembre de 2008
TITULAR: Solbes admite que hay posibilidad de recesión
-Es posible que haya recesión en España pero no es la hipótesis en la que trabajamos
-Pues estamos apañados

Cap comentari: