14 de setembre 2008

La Marçalada. Publicat al diari La Mañana el dia 14 de setembre de 2008
Titular: Alitalia podria suspendre vols per falta de combustible
La Marçalada. Publicado en el diario La Mañana el dia 14 de septiembre de 2008
Titular:
Alitalia podria suspender vuelos por falta de combustible

Cap comentari: