15 de setembre 2008

La Marçalada. Publicat al diari La Mañana el dia 15 de setembre de 2008
TITULAR: El bisbe Salinas oficia la última missa a Lleida
La Marçalada. Publicado en el diario La Mañana el dia 15 de septiembre de 2008
TITULAR: El obispo Salinas oficia la última misa en Lleida
-Esta es mi última misa en Lleida
-¡Viva!

Cap comentari: