20 de setembre 2008

La Marçalada. Publicat al diari La Mañana el dia 20 de setembre de 2008
TITULAR: L’estabilitat a la Diputació podria veure’s afectada
La Marçalada. Publicado en el diario La Mañana el dia 20 de septiembre de 2008
TITULAR: La estabilidad en la Diputación podria verse afectada
-Creo que estoy preparado por si viene el huracán Mollerussa

Cap comentari: