12 de setembre 2008

La Marçalada. Publicat al diari La Mañana el dia 12 de setembre de 2008
TITULAR: Es posa en marxa l'accelerador de partícules més gran del món.
La Marçalada. Publicado en el diario La Mañana el dia 12 de septiembre de 2008
TITULAR: Se pone en marcha el acelerador de partículas más grande del mundo
-¿Y si ponemos la financiación dentro del acelerador de partículas?

Cap comentari: