03 d’octubre 2008

La Marçalada. Publicat al diari La Mañana el dia 3 d'octubre de 2008
TITULAR: Acord unitari entre el Govern i CiU pel finançament
La Marçalada. Publicado en el diario La Mañana el dia 3 de octubre de 2008
TITULAR: Acuerdo unitario entre el Gobierno y CiU por la financiación
FRENTE COMÚN PARA LA FINANCIACIÓN
MUY FRÁGIL

Cap comentari: