31 d’octubre 2008

La Marçalada. Publicat al diari La Mañana el dia 31 d'octubre de 2008
TITULAR: ETA posa un cotxe bomba a la Universitat de Navarra
La Marçalada. Publicado en el diario La Mañana el dia 31 de octubre de 2008
TITULAR: ETA pone un coche bomba en la Universidad de Navarra

Cap comentari: