08 d’octubre 2008

La Marçalada. Publicat al diari La Mañana el dia 8 d'octubre de 2008
TITULAR: ZP anuncia la creació d’un fons de 30.000 milions d’euros
La Marçalada. Publicado en el diario La Mañana el dia 8 de octubre de 2008
TITULAR: ZP anuncia la creación de un fondo de 30.000 millones de euros

Cap comentari: