31 d’octubre 2008

La Marçalada. Publicat al diari La Mañana el dia 27 d'octubre de 2008
TITULAR: S'enfonsa la borsa
La Marçalada. Publicado en el diario La Mañana el dia 27 de octubre de 2008
TITULAR: Se hunde la bolsa

BOLSA
EDIFICIO EN RUINA
PELIGRO, NO ACERCARSE

Cap comentari: