11 d’octubre 2008

La Marçalada. Publicat al diari La Mañana el dia 11 d'octubre de 2008
La Marçalada. Publicado en el diario La Mañana el dia 11 de octubre de 2008

Cap comentari: