31 d’octubre 2008

La Marçalada. Publicat al diari La Mañana el dia 23 d'octubre de 2008
TITULAR: El Congrés rebutja les esmenes als pressupostos
La Marçalada. Publicado en el diario La Mañana el dia 23 de octubre de 2008
TITULAR: El congreso rechaza las enmiendas a los presupuestos

Cap comentari: