05 d’octubre 2008

La Marçalada. Publicat al diari La Mañana el dia 4 d'octubre de 2008
TITULAR: Se celebra Humoreix a l'Eix Comercial de Lleida
La Marçalada. Publicado en el diario La Mañana el dia 4 de octubre de 2008
TITULAR: Se celebra Humoreix en el Eix Comercial de Lleida
HUMOREIX
SE HACEN CARICATURAS A TODO EL MUNDO MENOS A MAHOMA

Cap comentari: