20 d’octubre 2008

La Marçalada. Publicat al diari La Mañana el dia 20 d'octubre de 2008
TITULAR: Jordi Pujol visita d’incògnit el Museu de Lleida
La Marçalada. Publicado en el diario La Mañana el dia 20 de octubre de 2008
TITULAR: Jordi Pujol visita de incógnito el Museo de Lleida
-Esta cara me suena...

Cap comentari: