31 d’octubre 2008

La Marçalada. Publicat al diari La Mañana el dia 26 d'octubre de 2008
TITULAR: S'incrementa l'atur
La Marçalada. Publicado en el diario La Mañana el dia 26 de octubre de 2008
TITULAR: Se incrementa el paro

SUBE EL PARO
-¡Ah, el lobo! ¡Ya le veo las orejas!

Cap comentari: