14 d’octubre 2008

La Marçalada. Publicat al diari La Mañana el dia 14 d'octubre de 2008
TITULAR: L’Íbex 35 fa la pujada més gran de la seva història
La Marçalada. Publicado en el diario La Mañana el dia 14 de octubre de 2008
TITULAR: El Íbex 35 hace la subida mas grande de su historia

Cap comentari: