31 d’octubre 2008

La Marçalada. Publicat al diari La Mañana el dia 24 d'octubre de 2008
TITULAR: Andorra tindrà un hotel de gel
La Marçalada. Publicado en el diario La Mañana el dia 24 de octubre de 2008
TITULAR: Andorra tendrá un hotel de hielo

Cap comentari: