27 d’abril 2010

Tallers de Còmic. Durant la setmana de Sant Jordi, he realitzat diferents tallers de còmic coincidint amb la setmana cultural de les escoles de Vilanova de Segrià, La Portella, Torre-serona i Alpicat.
Talleres de Cómic. Durante la semana de San Jorge, he realizado diferentes talleres de cómic coincidiendo con la semana cultural de las escuelas de Vilanova de Segrià, La Portella, Torre-serona y Alpicat

26 d’abril 2010

Mural de Sant Jordi, la Princesa i el Drac. Activitat de la Biblioteca d'Alpicat. Dibuixat per mi i pintat en part pels nens i nenes durant la tarda de Sant Jordi. Posteriorment es podran fotografiar podent ser ells mateixos el Sant Jordi o la Princesa. Us mostro a continuació el procés i les fotos de la diada.
Mural de San Jorge, la Princesa y el Dragón. Actividad de la Biblioteca de Alpicat. Dibujado por mi y pintado en parte por los niños y niñas durante la tarde de San Jorge. Posteriormente se podrán fotografiar pudiendo ser ellos mismos el San Jorge o la Princesa. Os muestro a continuación el proceso y la fotos del dia.

El tauler de fusta de 360 x 180 cm abans de començar.
El tablero de madera de 360 x 180 cm antes de empezar.

Fent l'esboç...
Bocetando...

Retallant el perfil amb la caladora...
Recortando el perfil con la caladora...

Donant imprimació al tauler amb pintura selladora...
Dando imprimación al tablero con pintura selladora...

Dibuixant...
Dibujando...

Començant a pintar...
Empezando a pintar...

Acabant de donar color al fons, deixant els personatges per que els pintin els nens i nenes...
Acabando de dar color al fondo, dejando los personajes para que los pinten los niños y niñas...

Repassant les línies amb retolador...
Repasando las lineas con rotulador...

Repassant línies...
Repasando lineas...

Dibuix acabat abans que el pintin els nens i nenes...
Dibujo acabado antes de que lo pinten los niños y niñas...

Els nens i nenes comencen a pintar el dibuix a la plaça de la biblioteca...
Los niños y niñas empiezan a pintar el dibujo en la plaza de la biblioteca...

Van arribant més nens i nenes...
Van llegando más niños y niñas...

El dibuix es va omplint de color...
El dibujo se va llenando de color...

La pluja obliga a acabar de pintar el mural dins la biblioteca...
La lluvia obliga a acabar de pintar el mural dentro de la biblioteca...

El mural acabat i preparat per començar la sessió fotogràfica.
El mural acabado y preparado para empezar la sesión fotográfica.

22 d’abril 2010

Dibuix per la Mostra d'Humor Social 2010 organitzada per FECO i la Universitat d'Alacant
Dibujo para la Muestra de Humor Social 2010 organizada por FECO y la Universidad de Alicante