21 d’abril 2012

L'escola Ermengol d'art i expressió gràfica es posa en marxa!
Més informació clicant aquí.
¡La Escuela Ermengol de arte y expresión gráfica se pone en marcha!
Más información clicando aquí.

20 d’abril 2012

L'amic Ermengol posa en marxa una Escola d'Art i Expressió Gràfica a Lleida on entre d'altres hi col·laboro en els tallers de còmic i de manga que s'imparteixen.
El amigo Ermengol pone en marcha una Escuela de Arte y Expresión Gráfica en Lleida donde entre otros, colaboro en los talleres de cómic y de manga que se imparten.

Cursos que s'imparteixen.
Cursos que se imparten.

Un moment de la reunió amb els alumnes. Està parlant el Paco Ermengol, jo sóc al seu costat i al meu  costat hi ha l'Oriol Arumí.
Un momento de la reunión con los alumnos. Está hablando Paco Ermengol, yo estoy a su lado y a mi lado está Oriol Arumí.

Un altre moment de la reunió en una de les aules de l'escola.
Otro momento de la reunión en una de las aulas de la escuela.

L'Ermengol segueix amb la presentació dels cursos. A la seva dreta el Matías.
Ermengol sigue con la presentación de los cursos. A su derecha está Matías.
Matías i Ermengol.
Matías y Ermengol.