19 d’octubre 2009

Dibuix de la segona part del llibre "Rusca, l'ós de Meranges" de Josep Barahora
Dibuix de la segunda parte del libro "Rusca, el oso de Meranges" de Josep Barahona