11 de desembre 2009

Pintura a l'oli de La Figuerosa (Lleida), el poble del meu pare.
Pintura al óleo de La Figuerosa (Lleida), el pueblo de mi padre.