02 de novembre 2010

Durant el mes d'octubre s'ha celebrat al Cercle de Belles Arts de Lleida la exposició "El + de... Marçal i els Farrús" on s'han pogut veure uns cinquanta originals de les tires publicades al diari La Mañana. Van completar la exposició un quadre a l'oli dels personatges i la projecció d'altres tires de la sèrie.
Durante el mes de octubre se ha celebrado en el Círculo de Bellas Artes de Lleida la exposición "El + de... Marçal y los Farrús" donde se han podido ver unos cincuenta originales de las tiras publicadas en el diario La Mañana. Completaron la exposición un cuadro al óleo de los personajes así como la proyección de otras tiras de la serie.