17 de desembre 2011

Els dies 16, 17 i 18 de desembre se celebra a la Sala Polivalent d'Almacelles (Lleida) la 1ª Fira Internacional d'Art on hi exposo olis i acrílics.
Los dias 16, 17 y 18 de diciembre se celebra en la Sala Polivalente de Almacelles (Lleida) la 1ª Fira Internacional de Arte donde expongo óleos y acrílicos.
A l'espai expositiu amb la meva última obra.
En el espacio expositivo con mi última obra.
Volum 5 (Tècnica mixta)
Volumen 5 (Tecnica mixta)
El llistat de participants
La lista de participantes
Davant el meu espai expositiu xerrant amb el gravador Albert Luque
Ante mi espacio expositivo charlando con el grabador Albert Luque