10 de gener 2012

La mateixa primera pàgina d'una història de l'ànec Donald feta per mi publicada en diferents països.
La misma primera página de una historia del Pato Donald hecha por mi publicada en diferentes paises.
Dinamarca

Alemània

Eslovènia

Noruega

Polònia
© Disney