09 de desembre 2013

Presentació del còmic "Los Templarios de Monzón"

Dins els actes de la Feria del Libro Aragonés a Montsó es va presentar el dia 8 de desembre el còmic "Los Templarios de Monzón" editat per Cehimo amb guió de Maria Ángeles Mur i dibuixos meus.
Dentro de los actos de la Feria del Libro Aragonés en Monzón se presentó el dia 8 de diciembre el cómic "Los Templarios de Monzón" editado por Cehimo con guión de Maria Ángeles Mur y dibujos mios.
Amb la guionista Maria Ángeles Mur

L'estand de Cehimo a la Feria del Libro Aragonés

Signant exemplars.