04 de juny 2008

La Marçalada. Publicat al diari La Mañana el dia 4 de juny de 2008
TITULAR: El Govern modifica el decret de sequera i elimina algunes restriccions
La Marçalada. Publicado en el diario La Mañana el dia 4 de junio de 2008
TITULAR: El Gobierno modifica el decreto de sequia y elimina algunas restricciones

-A regar!
-A limpiar el coche!
-A llenar piscinas!

Cap comentari: