26 de juny 2008

La Marçalada. Publicat al diari La Mañana el dia 26 de juny de 2008
TITULAR: Un aroma identifica les comarques de Lleida
La Marçalada. Publicado en el diario La Mañana el dia 26 de junio de 2008
TITULAR: Un aroma identifica las comarcas de Lleida
-De Lleida, supongo

Cap comentari: