25 de juny 2008

La Marçalada. Publicat al diari La Mañana el dia 25 de juny de 2008
TITULAR: Solbes parla de desacceleració notable de l’economia
La Marçalada. Publicado en el diario La Mañana el dia 25 de junio de 2008
TITULAR: Solbes habla de desaceleración notable de la economia

Cap comentari: