05 de juny 2008

La Marçalada. Publicat al diari La Mañana el dia 5 de juny de 2008
TITULAR: Tresserras diu que no sortirà cap obra del Museu de Lleida
La Marçalada. Publicado en el diario La Mañana el dia 5 de junio de 2008
TITULAR: Tresserras dice que no saldrá ninguna obra del Museo de Lleida

Cap comentari: