22 de juny 2008

La Marçalada. Publicat al diari La Mañana el dia 22 de juny de 2008
TITULAR: La forta calor omple les piscines
La Marçalada. Publicado en el diario La Mañana el dia 22 de junio de 2008
TITULAR: El fuerte calor llena las piscinas

Cap comentari: