14 de juny 2008

La Marçalada. Publicat al diari La Mañana el dia 14 de juny de 2008
TITULAR: El Síndic d'Aran té un club de fans virtual
La Marçalada. Publicado en el diario La Mañana el dia 14 de junio de 2008
TITULAR: El Síndic de Aran tiene un club de fans virtual

Cap comentari: