29 de juny 2008

La Marçalada. Publicat al diari La Mañana el dia 29 de juny de 2008
TITULAR: Expectació davant la final de l’Eurocopa
La Marçalada. Publicado en el diario La Mañana el dia 29 de junio de 2008
TITULAR: Expectación ante la final de la Eurocopa

Cap comentari: