06 de juny 2008

La Marçalada. Publicat al diari La Mañana el dia 6 de juny de 2008
TITULAR: Barack Obama, primer aspirant afroamericà a la Casa Blanca
La Marçalada. Publicado en el diario La Mañana el dia 6 de junio de 2008
TITULAR:
Barack Obama, primer aspirante afroamericano a la Casa Blanca

Cap comentari: