11 de juny 2008

La Marçalada. Publicat al diari La Mañana el dia 11 de juny de 2008
TITULAR: Els productors de fruita demanen el final de la vaga de transport
La Marçalada. Publicado en el diario La Mañana el dia 11 de junio de 2008
TITULAR: Los productores de fruta piden el fin de la huelga de transporte

Cap comentari: