10 de juny 2008

La Marçalada. Publicat al diari La Mañana el dia 10 de juny de 2008
La Marçalada. Publicado en el diario La Mañana el dia 10 de junio de 2008

-Pssst... quietos aqui, no vaya a ser que haya un piquete

Cap comentari: