20 de juny 2008

La Marçalada. Publicat al diari La Mañana el dia 20 de juny de 2008
TITULAR: Els mòbils amb MP3 pagaran el cànon digital
La Marçalada. Publicado en el diario La Mañana el dia 20 de junio de 2008
TITULAR: Los móviles con MP3 pagarán el cánon digital

Cap comentari: